Determination of characteristics of the field of internal waves on measurements with distributed thermoprofilemeters

V.A. Gaysky, P.V. Gaysky

Institute of Natural and Technical Systems, Russian Federation, Sevastopol, Lenin St., 28

E-mail: gaysky@inbox.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2017-1-6-11

UDC 551.46

Abstract:

    Method of determination of vertical velocities and the profile of Vyaysyalya-Brent frequency with the use of distributed thermoprofilemeters is offered.

Keywords: internal wave, Vyaysyalya-Brent frequency, distributed thermoprofilemeter.

Full text in PDF (RUS)

LIST OF REFERENCES

  1. Gajskij V.A., Gajskij P.V. Raspredelennye termoprofilemery i ih vozmozhnosti v okeanograficheskih issledovanijah. Morskoj gidrofizicheskij zhurnal. 1999. No 6. pp. 108-137.
  2. Gajskij V.A., Gajskij P.V. Vosstanovlenie nepreryvnyh profilej fizicheskih polej po dannym raspredelennyh termoprofilemerov Uolsha. Sistemy kontrolja okruzhajushhej sredy. Sevastopol’. IPTS. 2016. No 5 (25). pp. 21-28.
  3. Kraus V. Vnutrennie volny. L.: Gidrometeoizdat. 1968. Vol. 1. 72 p.
  4. Fichlips O. M. Dinamika verhnego sloja okeana. L.: Gidrometeoizdat. 1980. 320 p.
  5. Dinamika okeana. Pod redakciej Ju.P. Doronina L.: Gidrometeoizdat. 1980. 304 p.
  6. Miropol’skij Ju.Z. Dinamika vnutrennih gravitacionnyh voln v okeane. L.: Gidrometeoizdat. 1981. 302 p.

Loading