Control and methodology of modeling hydrological processes in the design of hydraulic structures in the estuaries of rivers

D.A. Antonenkov1, A.E. Shchodro2

1Marine Hydrophysical Institute of RAS, RF, Sevastopol, Kapitanskaya St., 2

E-mail: dmitry_science@mail.ru

2Institute of natural and technical systems, RF, Sevastopol, Lenina St., 28

E-mail: alexeugn@ya.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2021-4-55-62

UDC 551.4.013 

Abstract: 

   In this paper, we consider the instrumental base for studying the velocity fields and sediment transport, and also describe some simple calculations, which, first of all, allow us to assess the intensity of the river-bed process and proceed to predicting changes in large river-bed forms for the near future, with the consequences of the passage of one or a series of floods being estimated. More distant forecasts are also possible, taking into account assumptions about the nature of future possible hydrological phenomena.

   The article also presents a technique of hydraulic modeling of water flows by means of constructing flow plans in the design of hydraulic structures. On the basis of these calculations, both the specific flow rates of bottom and suspended sediments in each equal flow rate and the deformation of the river channel at different points in time can be determined. The results of physical experiments with spatial models of river sections are considered. The developed technique makes it possible to calculate the deformations of the bottom and shores and form a flow organization scheme, which, due to an increase in velocities in the center of the channel, ensures the sediment transport to more remote areas of the seashore, up to the open sea.

Keywords: sediments, silting, estuaries, hydraulic structures, design, modeling.

To quote:

Full text in PDF(RUS)

REFERENCES

 1. Mixajlov V.N. Gidrologiya ust`ev rek. M.: Izd-vo MGU, 1998. 176 p.
 2. Smagin R.E. Issledovanie zon smesheniya v ust`evoj oblasti r. Keret` Belogo morya / Smagin R.E., Ionov V.V., Pryaxina G.V., Fedorova I.V. // Izv. RGO, 2009, t. 141, No 2, pp. 63–
  70.
 3. Kurbanov S.O. Teoreticheskie osnovy` i e`kologicheskie problemy` reguliro-vaniya rusel rek, kanalov i vodoxozyajstvennogo stroitel`stva v pribrezhny`x zonax yuga Rossii / Kurbanov S.O., Sozaev A.A. // Yug Rossii: e`kologiya, razvitie. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-i-ekologicheskie-problemyregulirovaniya-rusel-rek-kanalov-i-vodohozyaystvennogo-stroitelstva-v-pribrezhnyh (data obrashheniya: 22.06.2021).
 4. Gidrotexnicheskie sooruzheniya / N.P. Rozanov, Ya.V. Bochkarev, V.S. Lapshenkov i dr.; Pod red. N.P. Rozanova. M.: Agropromizdat, 1985. 432 p.
 5. Shhodro A.E. Razrabotka metodov rascheta mestny`x razmy`vov nesvyaznogo grun-ta v zone vliyaniya rechny`x i morskix sooruzhenij s uchetom dinamiki vodnogo potoka i transporta nanosov /E`kol.bezop. pribrezhn. i shel`f. zon morya. Vol. 2. 2018, pp.74–87
 6. Kirієnko І.І. Shlyaxi vdoskonalennya regulyuvannya rusel peredgіrs`kix dіlyanok rіchok Ukraїns`kix Karpat / І.І. Kirієnko, L.A.Shinkaruk, O.Є.Shhodro ta іnsh. // Ekologіya dovkіllya ta bezpeka zhittєdіyal`nostі. 2002. No 1, pp. 30–34.
 7. Velikanov M. Ruslovy`j process. Osnovy` teorii. M. Fizmatizdat. 1958. 395 p.
 8. Lepixin A.P. Ocenka koe`fficienta shezi: tradiciya i sovremennoe sostoyanie / Lepixin A.P., Bogomolov A.V., Dal`kov M.P. //VXR. 2012. No 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-koeffitsienta-shezi-traditsiya-i-sovremennoe-sostoyanie (data obrashheniya: 22.06.2021).
 9. Kholoptsev A.V. The Influence of Anticyclonic Movement Over the Sea of Azov on Variations of Maximum Instantaneous Current Speed in the Kerch Strait During 1948–2017 / Kholoptsev A.V., Shul’ga T.Y., Shchodro O.Y., Podporin S.A. // Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes (2018). Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, Cham. pp. 1–14. DOI: 10.1007 / 978-3-030-11533-3_1.
 10. Baranovs`kij S.V. Pro odin metod rozraxunku procesu deformaczії dna pіd vplivom turbulentnogo vodnogo potoku / S. V. Baranovs`kij // Gidravlika i gidro-texnika: Mezhvedom. nauchno–texn. sb. Kiїv: Texnіka, 1998. Vol. 59, pp. 110–115.
 11. Bomba A.Ya. Pro modelyuvannya і doslіdzhennya singulyarno–zburenix difuzіj-nix procesіv u kontrastnix seredovishhax / A.Ya. Bomba, S.V. Baranovs`kij, O.Є. Shhodro // Volins`kij matematichnij vіsnik. 1996. Vol. 2. pp. 22–27.
 12. Shinkaruk L.A. Do rozraxunku miscevogo rozmivu bilya regulyaczijnix strumenenapravlyayuchix damb: materіali Yuvіlejnoї konferenczії UDAVG, prisvyachenoї 75– rіchchyu akademії / L.A. Shinkaruk, O.Є. Shhodro, S.V. Baranovs`kij. Rіvne, 1997. pp. 80–82.
 13. Shchodro A.E. River bed deformations near banks and hydraulic structures due to river flow River Basin Management IV: 4th International Conference on River Basin Management Including all Aspects of Hydrology, Ecology, Environmental Management, Flood Plains and Wetlands. Boston: WIT-Press, Southampton, 2007. pp. 381–387.
 14. Altunin S.T. Regulirovanie rusel. M.: Sel`xozizdat, 1962. 352 p.
 15. Shchodro A.E. Low flooded (submerged) groins as constructions activating mass transfer in rever flows / Shchodro A.E., Moklyak M.M. // Scientific Bulletins «Civil Engineering Impact upon the Environment», 11-2014, pp. 18–29.
 16. Antonenkov D.A. Device for research of water flow dynamics in situ based on the PIV method // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science № 666 doi:10.1088/1755-1315/666/2/022081 (2021).
 17. Antonenkov D.A. Water flow speed determining using visualization methods // Scientific Visualization, 2020 Vol. 12, No 5. pp.102–111, DOI: 10.26583/sv.12.5.09
 18. Antonenkov D.A. Method of the Aquatic Environment Image Processing for Determining the Mineral Suspension Parameters // Physical Oceanography. 2016. No 5. pp. 36–44. DOI:
  10.22449/0233-7584-2016-5-38-47.
 19. Savenko V.Ya. Matematicheskaya model` perenosa zagryaznyayushhix substancij v planovoj zadache / V.Ya. Savenko, M. Yu. Savina // Texnologii v mashinostroenii: Vestnik Nacional`nogo texnicheskogo universiteta “Xar`kovskij politexnicheskij institut”. 2001.Chast`1. Vol. 129, pp. 317–322.
 20. Savenko V.Ya. Modelirovanie processov razvitiya vnutrennix techenij s uche-tom anizotropii otkry`ty`x turbulentny`x potokov / V. Ya. Savenko, E.S. Slavinskaya. K.: NTU, 2004. 176 p.

Loading