Marine autonomous profiler probe

L.A. Krasnodubets1,2, Y.E. Shishkin1,2, O.Y. Shapovalov2, A.V. Klimenko2, M.N. Penkov2

 1Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33

2 Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28

DOI: 10.33075/2220-5861-2024-1-42-52

UDC 621.384 – 027.31                                                

EDN: https://elibrary.ru/fkwuom

Abstract:

The paper presents a solution for rapid analysis of marine water density vertical profiles in the oceanic column using a proposed autonomous marine profiler probe model and an innovative method of dynamic measurement of marine water density vertical profiles. The design of the probe’s hull and onboard dynamic measurement system are detailed, along with computer simulation results. These include diagrams of the main functional blocks of the profiler probe and a graph showing the distribution of marine water density as a function of hydrostatic pressure. The paper also presents indicators of absolute and relative error in the determination of marine water density ordinates calculated during simulations of standard vertical profile measurements with the proposed method. The obtained marine water density profile enables prompt assessments of the main characteristics of the oceanic column’s vertical stratification as functions of hydrostatic pressure.

Keywords: dynamic measurements, marine autonomous probe, sea water density, hydrostatic pressure, computer modeling.

Full text in PDF(RUS)

REFERENCES

  1. https://www.aoml.noaa.gov/argo/ (March 3, 2024).
  2. Fedorov K.N. Tonkaya termokhalinnaya struktura vod okeana (Fine thermohaline structure of ocean waters). Leningrad: Gidrometeoizdat, 1976, 184 p.
  3. Krasnodubets L.A., Zaburdayev V.I., and Al’chakov V.V. Upravleniye morskimi buyami profilemerami kak metod povysheniya reprezentativnosti termokhalinnykh izmereniy. Modeli dvizheniya (Control of sea buoys with profile measures as a method of increasing the representativeness of thermohaline measurements. Movement patterns). Morskoy gidrofizicheskiy zhurnal, 2012, No. 4, pp. 69–79.
  4. Arkhipkin V.S. and Dobrolyubov S.A. Okeanologiya. Fizicheskiye svoystva morskoy vo-dy: ucheb. posobiye dlya vuzov. 2-ye izd. (Oceanology. Physical properties of sea water). Moscow: Izd-vo Yurayt, 2020, 216 p.
  5. Krasnodubets L.A. Metod opredeleniya vertikal’nogo profilya plotnosti morskoy vody na osnove izmereniy parametrov dvizheniya neupravlyayemogo avtonomnogo zonda (Method for determining the vertical density profile of sea water based on measurements of the motion parameters of an uncontrolled autonomous probe). Sistemy kontrolya okruzhayushchey sredy, 2017, No. 10, pp. 8–15.
  6. Mamayev O.I. Morskaya turbulentnost’ (Marine turbulence). Moscow: Izd-vo MGU, 1970, 204 p.
  7. Hütte: Spravochnik dlya inzhenerov, tekhnologov i studentov. T. 1. (Handbook for engineers, technicians, and students. Vol. 1). Translated from German; edited by V.K. Zaporozhets. Moscow–Leningrad: Chief Directorate of Literature on Machine Building, 1936, 914 p.

Loading