Monitoring of the rainfall hydrogen index on the western coast of Crimea (Heraclea peninsula)

L.L. Smyrnova1, E.V. Katunina2, O.S. Sizova1

1Institute of Natural & Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28

2Sevastopol branch of the State Oceanographic Institute named after N.N. Zubova,

 RF, Sevastopol, Sovetskaj St., 61

 E-mail: inik48@inbox.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2023-3-103-113

UDC 551.557.550.424                                                                                                                                    

Abstract:

The paper shows the variability of the rainfall pH value sampled at the Sevastopol Hydrometeorological Station, and its dependence on atmospheric circulation and duration of rains. Studies conducted from 2009 to 2016 reveal that, since 2013, there has been a tendency to shift the pH of rains to a more acidic area, which is especially pronounced in the summer and autumn seasons. In these seasons, with the dominance of marine and continental winds, the amount of rainfall increases with pH values <6.00. The main potential sources of enrichment of the surface layers of the Heraclea Peninsula troposphere with compounds acidifying raindrops are considered − numerous methane sips (sources of CO2) on its shelf and in bays. In the winter season, with north-easterly winds carrying precipitation to the Heraclea Peninsula, hydrogen sulfide lakes and underwater mud volcanoes on the Kerch Peninsula and its shelf affect their exorbitant enrichment. It is shown that the pH of rainwater collected at the beginning of the rain, washing out the pollutants accumulated in the surface layers of the troposphere in the area of the Sevastopol Hydrometeorological Station, is characterized by higher alkaline values, pH ˃7.25, than the samples taken during its termination. The results obtained allow us to note that alkaline compounds accumulate in the surface layers of the Heraclea Peninsula troposphere. One of the potential sources of such compounds is the discharge of untreated domestic wastewater into its coastal waters and bays.

Keywords: Heraclea Peninsula, rainfall, pH value, sources of troposphere pollution.

To quote: 

Full text in PDF(RUS)

REFERENCES

 1. Sigora G.A., Khomenko T.Yu., and Nichkova L.A. Razrabotka metоdicheskogo obespecheniya ekologicheskogo monitoringa podzemnikh vod sevastopol′skogo regiona (Development of methodological support of environmental monitoring of ground waters of the Sevastopol region). Systemy kontrolya okruzhayushchej sredy, 2020, Vol. 2 (40), pp. 5–12. DOI:10.33075/2220-5861-2020-2-5-12.
 2. Lubkov A.S. and Voskresenskaya E.N. Metod neyronnykh setey dlya klimaticheskogo prognozirovaniya vodnosty Chernorechenskogo vodokhranilishcha (Neural network method for climate forecasting water content of the Chernorechensk reservoir). Systemy kontrolya okruzhayushchej sredy, 2021, Vol. 2 (44), pp. 16–28. DOI:10.33075/2220-5861-2021-2-16-28.
 3. Varenik A.V. Neorganicheskiy azot v atmosfernykh osadkakh goroda Sevastopolya: istochniki, izmenchivost i vliyaniy na poverkhnostniy sloy pribrezhnikh rayonov Chernogo morya (Inorganic nitrogen in the atmospheric precipitations in Sevastopol: sources, variations and influence on the surface layer of the coastal regions of the Black sea). Problemy ekologicheskogo monitoringа i modelirovaniya ecosystem, 2017, Vol. 28, No. 6, pp. 75–84. DOI:10.21513/0207-2564-2017-6-75-84.
 4. Egorov V.N., Artemov Yu.G., and Gulin S.B. Metanoviye sipy v Chernom more – sredoobrazuyushchaya i ekologicheskaya rol′ (Methane seeps in the Black sea: environment-forming and ecological role), Sevastopol: NPC «EKOSI ”Gidrofizika”, 2011, 405 p.
 5. Pham C.N., Gorbunov R., Lapchenko V., Gorbunova T., and Tabunshchik V. Biogenic Elements of Atmospheric Fallout and Impact of Sub-Mediterranean Forest Communities of Downy Oaks on Changes in the Chemical Composition of Atmospheric Precipitation. Forests, 2023, Vol. 14, iss. 2. Art. no. 294 (15 p.). DOI:10.3390/f14020294.
 6. Smyrnova L.L. and Katunina E.V. Sezonnie i mezhgodovie fluktyuatsii soderzhaniya anionnikh detergentov i bioraznoobraziya microvodorosley v atmosphernikh osadcakh na poberezhe Sevastopolskih bjukht (Krim, Chernoe more) (Seasonal and interannual fluctuations in the content of anionic detergents and microalgae biodiversity in atmospheric precipitation on the coast of Sevastopol bays (Crimea, Black Sea). Systemy kontrolya okruzhayushchej sredy, 2016, Vol. 3 (23), pp. 110–118.
 7. Pekarnikova M.E. and Polonskiy A.B. Antropogenniye izmeneniya klimata i mezhdunarodno-pravovaya deyatelnost′ po smyagcheniyu ikh posledstviy. Chast 1. Ot Ramochnoy konventsii OON do Parizhskogo soglasheniya (Antropogenic climate change and international-juridical activity on climate mitigation. Part 1. From the UN Framework convention to the Paris agreement). State and Low, 2021, No. 4, pp. 104−113. DOI:10.31857/S102694520012719.
 8. Gruzinov V.M., D′yakov N.N., Mezentseva I.V., Mal′chenko Yu.A., Zhokhova N.V., and Korshenko A.N. Istochniki zagryazneniya pribrezhnikh vod Sevastopol′skogo rayona (Sources of pollution of coastal waters of the Sevastopol district). Oceanology, 2019, Vol. 59, No. 4, pp. 579‒590. DOI:10.31857/S0030-1574594579-590.
 9. SanPiN 2.1.4.1074-01. Pit′evaya voda. Gigienicheskie trebovaniya k kachestvu vody tsentralizovannykh system pit′evogo vodosnabzheniya. Kontrol′ kachestva (Hygienic requirements for the water quality of centralized drinking water supply systems. Quality control). Moscow: Minzdrav  Rossii, 2002.
 10. Brimklumb P. Sostav i khimiya atmosfery (Air. Composition and chemistry). Moscow: Mir, 1988, 351 p.
 11. D′yakov N.N., Mal′chenko Yu.A., Bobrova S.A., Ryabinin A.I., Lipchenko A.E., Klimenko N.P., and Taranov V.V. Fonovye kharakteristiki granulometricheskogo sostava aerozoley g. Sevastopolya (Baseline characteristics of the particle size distribution of aerosols Sevastopol). Nauchno-issledovatel′skiye publikatsii, Voronesh: ООО “Welborn”, 2016, No. 3 (35), pp. 5–13.
 12. Rol’ metana v izmeneniiklimata (The role of methane in climate change). NIIPE, Nepravitil′stvenniy ekol. fond im. V.I. Vernadskogo; Rossiyskaya ekol. akad., 2018, 135 p. www.vernadsky.ru/files/Publishing/rol_metana_v_izmenenii_klimata.pdf.
 13. Lavrinenko R.F. Balans sulfatov v atmosfernikh osadkakh. Monitoring fonovogo zagryazneniya atmosfery (The balance of sulfates in atmospheric precipitation. Monitoring of background atmospheric pollution). Trudy` GGO, 1979, Iss. 418, pp. 34‒42.
 14. Smyrnova L., Katunina L., Rjabinin A., and Anninskaja I. The impact of atmospheric precipitation (rainfalls) on the sea-surface microlayer in the Sevastopol coastal waters (Crimea, The Black Sea). Ecologica Montenegrina, 2017, Vol. 14, pp. 30–38. Available at: www.biotaxa.org/em.
 15. RD 52.04.186 – 89. Rukovodstvo po kontrolu za gryazneniya atmosfery (Guidelines for air pollution control). Moscow: Goskomgidromet, 1991, 693 p.
 16. Ryabinin A.I., and Shibaeva S.A. Fiziko-khimicheskie metody v gidrokhimii (Physico-chemical methods in hydrochemistry). Sevastopol: Ekosi-Gidrofizika, 2002, pp. 145‒151.
 17. Ayvazyan S.A. Prikladnaya statistika. Osnovy ekonometriki (Applied statistics.Fundamentals of econometrics). Moscow: Yuniti-Dana, 2001, Vol. 2, 432 p.
 18. D′yakov N.N., Mal′chenko Yu.A., Lipchenko A.E., Timoshenko T.Yu., Zhilyaev D.A., and Matveeva I.S. Kislotonakopitel zavoda “Krymskiy titan”, ekologicheskiy krizis v severnom Krymu (Armyansk) i vozmozhnye puti ego resheniya (“Crimean titanium” acid plant, ecological crisis in the northern Crimea (Armyansk) and possible ways of its decision). Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones of Sea, 2019, Vol. 1, pp. 83‒95.
 19. Gol′din E.B. Massovye vidy tsianobakteriy i mikrovodorosley v ekosistemakh: mezhvidovye vzaimootnosheniya i ko-evolutsionnyy protsess (Mass species of cyanobacteria and microalgae in ecosystems: interspecific interactions and co-evolutionary process). Ekosystemy, ikh optimizatsiya i okhrana, 2012, Vol. 7, pp. 114‒125.
 20. Smirnova L.L. Tsianobakterii v atmosfernykh osadkakh na ugo-zapadnom poberezhye Kryma: bioraznoobraziye, puti migratsii (Cyanobacteria in atmospheric precipitation on the southwestern coast of Crimea: biodiversity, migration routes). Vestnik Bashkirskogo Gos. ped. Univer. im. M. Akmully, 2022, No. 2 (63), pp. 129‒135.

Loading